Д-р Виолета Илиева Леонкева – Общпрактикуващ лекар – с. Зверино

Д-р Виолета Илиева Леонкева е специалист по обща медицина.

Приема своите пациенти на територията на с. Зверино.

Д-р Леонкева дава консултации на своите пациенти при различни оплаквания и им осигурява профисонална медицинска грижа.

Дейности:

Профилактични прегледи за намаляване на риска от различни заболявания при деца и възрастни
Издаване на медицински направления за специалисти
Диагностика и лечение на различни състояния
Имунизации и ваксини
Мониторинг на физическото и психологичното здраве на децата

КОНТАКТИ

Д-р Виолета Илиева Леонкева – Общпрактикуващ лекар – с. Зверино
Адрес: с.Зверино
Тел.: 0889 941765