ITS | Здравен портал

Д-р Виолета Биковска – Стоматолог – гр. Тетевен

Д-р Виолета Биковска е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в кабинет в град Тетевен.

Работи по договор с НЗОК.

Практикува общо стоматологично лечение и профилактика.

КОНТАКТИ

Д-р Виолета Биковска – Стоматолог – гр. Тетевен
Адрес: гр. Тетевен, ул. Димитър Благоев 62
Тел.: 0887 402786

error: Alert: Content is protected !!