Д-р Виктор Илиев – Стоматолог – гр. Пловдив

Published by burn on

Д-р Виктор Илиев е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална помощ за първична стоматологична помощ.

Работи по договор с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Общо стоматологично лечение
– Терапия
– Профилактика

КОНТАКТИ

Д-р Виктор Илиев – Стоматолог – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Люлебургас 3, ет. 1, кабинет 1
Тел.: 0878 244463