Д-р Веселин Тодоров Пачеджиев – невролог гр. Момчилград

Published by burn on

Д-р Веселин Тодоров Пачеджиев е лекар – невролог, оказващ доболнична медицинска помощ. Отличен специалист и диагностик, изключително отговорен като лекар и човек към пациентите си.

Неврологията е клон на медицината, който изучава нервната система и разстройствата, които я засягат. Неврологичните разстройства поразяват централната нервна система, периферната нервна система или автономната нервна система. Също така могат да предизвикат проблеми с кръвоносните съдове и с мускулите.

Невролозите извършват диагностициране и лечение на нервните смущения у пациентите. Педиатричните невролози лекуват неврологичните проблеми при деца.

Д-р Веселин Тодоров Пачеджиев е практикуващ лекар – невролог, извършващ диагностика, лечение и наблюдение на болни в град Момчилград, ул. Стефан Караджа № 1. Телефон за контакт – 0888399442.

 

ДЕЙНОСТ

Извършва редица медицински дейности, включително профилактични прегледи, помощ на болни, предписване на лекарства и последващо наблюдение.

Предписва лабораторни и други видове изследвания.

Насочва пациенти за консултативна и болнична помощ.

Д-р Веселин Тодоров Пачеджиев се стреми да осигури на своите пациенти висококачествено лечение и профилактика, основани на взаимно доверие и отговорност.

КОНТАКТИ

Д-р Веселин Тодоров Пачеджиев – Невролог Момчилград

Адрес: гр. Момчилград, ул. Стефан Караджа 1
Моб. тел.: 0887 399 442
E-mail: veselin_p@ mail.bg