Д-р Весела Младенова – Стоматолог гр. Бургас

Д-р Весела Младенова е специалист стоматолог и дентален хирург.

Завършва през 1976г. Софийския стоматологичен факултет. През 1982г. придобива специалност Орална Хирургия.

В продължение на 33 години работи в МБАЛ Бургас – отделение по орална хирургия. От 1999г. е завеждащ отделение.

КОНТАКТИ

Д-р Весела Младенова – Стоматолог гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков” бл. 16, вх. 8, ет. 1
Тел.: 056/ 887 285; 0888 437 223