Д-р Велислава Мартинова – Психиатър – гр. Ловеч

Published by burn on

Доктор Велислава Мартинова има придобито висше медицинско обрзование по специалист по психиатрия и психотерапия.
Началник отделение в Държавна Психиатрична болница град Ловеч, улица Александър Батенберг No1.

Доктор Велислава Мартинова можете да откриете в Държавна Психиатрична болница град Ловеч от 7.30 часа до 13.30 часа.

 
 

УСЛУГИ:

  • Лечениие на общи психиатрични заболявания
  • Тревожни и депресивни заболявания
  • Психологично консултиране
  • Психози
  • Лечение на зависимости – алкохолни и неалкохолни-наркотични , хазартна и др
  • Психотерапия – индивидуална и фамилна
  • Програма за лечение на опиева зависимост
  • Лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти (метадон и субститол)
  • Програмата разполага с екип от двама лекари, двама психолози и две медицински сестри и предлага комплексна медицинска и психотерапевтична услуга за диагностична оценка на проблема , изготвяне на индивидуален терапевтичен план и преодоляване на зависимостта

КОНТАКТИ

Д-р Велислава Мартинова – Психиатър – гр. Ловеч
Адрес: гр. Ловеч, ул.Стефан Караджа No3
Тел.: 068589858, 0884608349, 0888753537, 0878961373
Е-mail: