Д-р Велимир Симов – Неонатолог, Педиатър – гр. София

Published by burn on

Д-р Симов е доказал се професионалист в сферата на интензивните и слединтензивни грижи за новородени деца с повишен риск, родени с ниско и екстремно ниско тегло.

Завършва медицина във Висш Медицински Институт – Плевен през 1995 г.

Има специалности по педиатрия от 2003 г. и неонатология от 2008 г.

През 2011 г. успешно защитава магистратура по „Здравен мениджмънт” в Стопанска Академия Свищов.

Има 20 години стаж като лекар и неонатолог.

В продължение на 15 години работи в ДМСГД-Плевен, Отделение за доотглеждане на недоносени деца.

От 2011г работи в Първа МБАЛ София. В момента е началник на отделение по Неонатология.

Отделението приема деца от двете университетски неонатологични клиники в София, от всички АГ- болници в столицата: държавни, частни, областна болница „Св. Анна“, от детска хирургия на МБАЛСМ „Пирогов”, както и от детска сърдечна хирургия на НКБ.

Работи активно с различни неправителствени организации, психолози и родители за подобряване грижата за недоносените деца.

КОНТАКТИ

Д-р Велимир Симов – Неонатолог, Педиатър – гр. София
Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37
Тел.: 02/80 59