Д-Р Ваня Янчева Панайотова – Стоматолог гр. Търговище

Д-Р Ваня Янчева Панайотова е специалист по дентална медицина.

Д-р Ваня Панайотова практикува има индивидуална практика за първична дентална помощ и обща стоматология.

Кабинетът разполага със съвременна апаратура и се използват много качествени материали. Работи се терапия, хирургия, ортопедия и детска стоматология.

Възрастта на пациентите варира от 3 до 100 години.Кабинетът разполага със лазер.

КОНТАКТИ

Д-Р Ваня Янчева Панайотова – Стоматолог гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Антим І 16 - партер
Тел.: 060162628, 0888462522