Д-р Ваня Нешева – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Ваня Нешева е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за доболнична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град София.

Работи с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Обща стоматология
– Терапия
– Профилактика

КОНТАКТИ

Д-р Ваня Нешева – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, бул. България 53, ет. 2
Тел.: 02/ 8587398; 0887216925