Д-р Валери Тупчев – Стоматолог – гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Валери Тупчев е специалист по стоматология.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ.

Приема пациенти в кабинета си в град Плевен.

Работи с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Обща стоматология
– Детска стоматология
– Профилактика
– Терапия

КОНТАКТИ

Д-р Валери Тупчев – Стоматолог – гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Русе 41
Тел.: 064/ 802600; 0888 520047