д-р Валентин Великов – Хирург – гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Валентин Христов Великов е асистент в Катедра „Хирургически болести” към Факултет „Медицина”  в Медицински Университет – Плевен. Практикува е Отделение „Съдова Хириргия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен. Има амбулаторна практика за диагностициране и лечени на съдовите заболявания в ДКЦ ПЛЕВЕН И МЦ Норма- Свищов.

 

 

 

Образование: 

 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН- Специализация по Съдова хирургия-06. 2013
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН- Специализация по Хирургия- 31.01.2006
 • Стопанска академия гр. Свищов – Магистър по икономика , специалност Застраховане и социално дело 02.04.2009
 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. Плевен Магистър по Медицина, 1993 – 1999
 • СОУ “Сава Доброплодни ” , гр. Шумен 1985- 1993

Академични позиции:

 • Хирург-асистент в Катедра „Хирургически болести” на МУ гр. Плевен, 09.2009 – до момента

Курсове и специализации:

 • Аортна Дисекация   Royal col. Of Medicine, London 2010
 • Балкански Ендоваскуларен Курс BEC meeting Hillton- Sofia 2014,2013,2012
 • Патоанатомия на гастроинтестиналните тумори, УМБАЛ гр. Плевен,   2006
 • Методи на преподаване МУ Плевен 2012
 • Проблемно базирано обучение, 2008

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по Хирургически болести на студенти по медицина
 • Обучение на стажант – лекари,VI –ти курс по специалност „Медицина”

Научни интереси:

 • Диагностика и лечение на хроничната венозна недостатъчност
 • Лечение на варикозни язви
 • Хирургично лечение при ХАНК
 • Долер сонография при диагностика на съдовите заболявания и следоперативно проследяване
 • Ендоваскуларна хирургия
 • Изучаване на различни модели на здравно осигуряване

Членство в научни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско хирургично дружество
 • Българско национално дружество по съдова хирургия, ендоваскуларна хирургия и ангиология
 • Европейско дружество по съдова хирургия ESVS

 

КОНТАКТИ

д-р Валентин Великов – Хирург – гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8А - УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД
Тел.: 064/ 886 359; 0886 937 257
Е-mail: