Д-р Валдемар Христов – Ортопед гр. Силистра

Д-р Валдемар Христов е началник на Отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ Силистра АД
Доктор Христов е с призната специалност и дългогодишен опит.Основно място в дейността, на завежданото от др Валдемар Христов отделение, заема:

  • травматологичната хирургия- кръвни репозиции, остеосинтези с винтове, плаки, пирони и външни фиксатори.
  • мекотъканните операции: лезии на сухожилия, нерви, мекотъканни увреди, свободна и несвободна кожна пластика.
  • ортопедичната хирургия: корекции, операции на придобити и вродени деформации на крайниците.

ДЕЙНОСТИ

  • Остеосинтеза на фрактури на дълги тръбести кости
  • Детска ортопедия и травматология
  • Приложение на външни фиксатори в травматологията
  • <Пластична хирургия

 

КОНТАКТИ

Д-р Валдемар Христов – Ортопед гр. Силистра
Адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80
Тел.: 086/ 818 480; 0887 754 761
Е-mail: