Проф. д-р Венцислав Бусарски – Неврохирург – гр. София

Published by burn on

Бусарски е роден през 1948 г., завършва медицина в София и започва работа в Катедрата по неврохирургия от 1974 г. Има специализации в Германия, Великобритания, САЩ и др. Защитава кандидатска дисертация (дм) на тема „Следоперативен компютертомографски контрол при интракраниални обемни процеси“ и за „д.м.н. “ на тема „Микроневрохирургия на черепно-мозъчната основа“.

Има над 220 научни труда, съавтор е на ръководството „Неврохирургия“, на ръководства по хирургия, неврология и др. Има 2 изобретения и приноси в невроонкологията, съдовата, спиналната и функционалната неврохирургия, председател е на Българското дружество по неврохирургия през периода 2000–2010 г.

КОНТАКТИ

Град: София
Адрес: ул. Димитър Моллов 1, УМБАЛ Света Анна, каб. 20
Телефон: 02 852 7124;0888 324 614
e-mail: venbuss@hotmail.com