Д-р Боряна Чомпалова – Вътрешни болести и кардиология гр. Пловдив

Д-р Боряна Чомпалова завършва медицина във ВМИ -Пловдив. Има придобити специалности по “Вътрешни болести” и “Кардиология”; следдипломна квалификация “Здравен мениджмънт”.
От 1985 г. работи във Вътрешно отделение по кардиология на МБАЛ Пловдив. От 1998 г. е началник на отделението.
Районен методист по Вътрешни болести. Ръководител на следдипломна лекарска специализация по Вътрешни болести и кардиология.

♦ Член на Българското дружество по кардиология и на ESC, ♦ кандидат специалист по Клинична хипертония към ЕSС, ♦ член на Фармако-терапевтичната група към Българското кардиологично дружество, ♦ Българската асоциация по ултразвук в медицината, ♦ Българската асоциация за клинични проучвания.
От 2007г. е член на ICR London.

Публикации в списанията “Наука и кардиология”, “Медицински преглед”, “Мединфо”, “Кардиология”, “Българска медицинска практика”, Рецептор, Епидемиология, съавтор на постери, участия в научни сесии.

Удостоена със званието „Значка на град Пловдив ” през 2003 г.

Работи със Здравната каса.

ДЕЙНОСТИ

Високоспециализирана лечебно-диагностична и консултативна дейност в областта на сърдечно-съдовите заболявания.
♦ Неинвазивно лечение на ОКС;
♦ Ритъмни нарушения;
♦ Медикаментозна конверсия на ритъм;
♦ Белодробна тромбоемболия;
♦ Инфекциозен ендокардит;
♦ Клапни заболявания;
♦ Заболявания на миокарда и перикарда;
♦ Функционални изследвания;
♦ ЕКГ;
♦ 24-часов Холтер ЕКГ;
♦ 24-часов мониторинг на артериално налягане;
♦ Диагностика на сънна апнея (sleep care);
♦ Изследване на D-drimer;
♦ Изследване на proBNP и BNP – маркери за диагноза и прогноза на сърдечна недостатъчност;
♦ Велоергометричен тест;
♦ ЕхоКГ;
♦ Диагностични и терапевтични пункционни манипулации.

КОНТАКТИ

Д-р Боряна Чомпалова – Вътрешни болести и кардиология гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. България” 234
Тел.: 032/ 961794
Е-mail: