Д-р Боряна Екова – Лечение на наркозависими

Published by burn on

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 236

Брой места за лечение с Бупренорфин– 10

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

*Интензивна стабилизация.
*Обвързване и рехабилитация
*Медицинско поддържане
*Метадонова детоксификация
*Подкрепа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции..

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

-Навършени 18 години
-Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
-Преминати на най-малко три документирани преходни курса на лечение, без преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества.
-Липса на тежко експлозивно личностно разстройство с антисоциални прояви.
-Липса на психотично разстройство в момента на включване в Програмата.
-Липса на актуални наказателни дела или предстояща военна служба.
-Валидни документи за самоличност.
-Възможност за ежедневно посещение на Програмата.
-Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътрудничество в терапевтичния процес.
-С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.
ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

*Планово изписване по желание на пациента.
*Изписване поради непредвидени обстоятелства
*Административно изписване
*Словесна и физическа агресия към екипа на програмата
*Доказани опити за изнасяне на Метадон
*Системно нарушение правилата на Програмата
*Нарушение на социалната политика на Програмата
*Отрицателен уринен тест за Метадон
*Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ, доказано чрез наличието на три положителни уринни теста или откази за тестуване.

БАЗА
Програмата разполага с лекарски кабинети, кабинет за психолог, сестринска стая, чакалня, санитарен възел

ЕКИП

Ръководител на програмата – д-р Боряна Екова – специалист психиатър
Лекуващи лекари – д-р Румен Стоянов, д-р Д. Йорданова
Психолози – Тодор Стефанов, М. Христова
Социален работник – Росица Владимирова
Медицински сестри: Стефка Стоянова, Данова
РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък 13.30-20.30
събота и неделя 11.00-14.30

КОНТАКТИ

Д-р Боряна Екова – Лечение на наркозависими
Адрес: гр.София, бул."Сливница" №309
Тел.: 0878652642, 0887833293;
Е-mail: