Д-р Борис Михайлов – Офталмолог гр. София

Published by burn on

Д-р Борис Михайлов е специалист по очни болести. Практикува в град София.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:

• Компютърна периметрия
• Безконтактна тонометрия
• Пахиметрия
• Авторефрактометрия
• Контактна корекция
• Оптична корекция
• Очни операции
• Спешни състояния

КОНТАКТИ

Д-р Борис Михайлов – Офталмолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 108
Тел.: 0878912294