ITS | Здравен портал

Д-р Атанас Кокуцов – Кардиолог гр. София

Д-р Атанас Апостолов Кокуцов e специалист по кардиология и вътрешни болести с доказан медицински опит. Д-р Кокуцов разполага с добре оборудвани кабинети по кардиология в гр. София.
Д-р Атанас Апостолов Кокуцов провежда профилактични кардилогични прегледи.

 

ДЕЙНОСТИ:

Лечение и диагностика на артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др.
ЕКГ.
Холтер – 24-часов мониторен контрол на кръвното налягане.
Ехокардиография с цветен доплер.
Стрес тест, велоергометрия.
Доплерова сонография на артерии и вени.
Пневрална пункция по спешност.
Кардио-пулмонална ресусцитация.

КОНТАКТИ

Д-р Атанас Кокуцов – Кардиолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. 11-ти август 43
Адрес: гр. София, ул. Искър 22
Тел.: 02/ 983 60 04; 0889 308 131

error: Alert: Content is protected !!