Д-р Атанас Кацаров – ортопедия и травматология гр. София

Published by burn on

Медицинската специалност “Ортопедия и травматология” е хирургична специалност, която изучава костно – мускулната система на човека и нейната патология. Посредством оперативни и неоперативни методи, ортопедите лекуват травми на костите и мускулите, спортни травми, дегенеративни заболявания, инфекции, тумори и вродени заболявания. Емблема на ортопедията е превързаното дръвче на Nicolas Andry, а името на неговия труд “Orthop?die” (1741г.) дава името на специалността.

Ортопедия и травматология за възрастни

Тук най-застъпени са артроскопските процедури в зоната на коляното и раменната става, както и смяната на големите стави на крайниците с изкуствени (тазобедрена, коленна). Специалистите ортопед – травматолози работят в зоната на хирургия на ръката, на рамото и лакътя; смяна на ставите на крайниците (алопластика); хирургия на ходилото и глезена; хирургия на гръбнака; костно-мускулна онкология; спортна травматология; ортопедична травматология.

Ортопедия и травматология за деца

Детската ортопедия е същността на специалността. Тук лечението е строго специфично и изисква внимание, търпение и непрекъснати грижи. Детската ортопедична травматология се занимава с травмите на опорно двигателния апарат на децата и подрастващите и е предизвикателство за всеки хирург-ортопед, поради спецификата на увредите и анатомията на детските кости, за разлика от костите на възрастните.

Автобиография на Д-р Атанас Кацаров

  • Д-р Атанас Ж. Кацаров е роден през 1975г.
  • Завършва средно образование в Софийската математическа гимназия през 1992г.
  • Завършва медицина през 1998г. във Висшия медицински институт – гр. София.
  • През 2003г. придобива специалност по ортопедия и травматология.
  • Придобива докторска степен през 2005г., след защита на дисертационен труд.
  • От 1994г. работи в институт „Н.И. Пирогов” като волунтиер, стажант и специализант в Първа
  • травматологична клиника-възрастни.
  • От 2004г. работи в Клиника по детска травматология.
  • Има повече от 30 публикации и участия в специализирани конгреси.
  • Специализира във Франция и Холандия. Говори свободно 5 езика.

КОНТАКТИ

Д-р Атанас Кацаров – ортопедия и травматология гр. София
Адрес: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", бул. „Толебен” 21
Тел.: 029154249, 029154399
Е-mail:
Web site: http://www.drkatsarov.name