Д-р Атакан Ахмедов Татарлъ – Ветеринарен лекар – с. Въбел

Published by burn on

Ветеринарен кабинет д-р Атакан Ахмедов Татарлъ предлага качествено ветеринарномедицинско обслужване.

В кабинета се извършва обезпаразитяване, стоматологични прегледи и процедури, хирургични интервенции, подстригване, микрочипиране и други.

Ветеринарният доктор извършва и посещение по домовете при необходимост.

Ветеринарната клиника се намира в с. Въбел.

Тук всички домашни любимци ще получат консултациия и широк спектър от ветеринарно медицински услуги:

– прегледи

– обезпаразитяване (вътрешно и външно)

– стоматология

– хирургични интервенции

– подстригване

– поставяне на чипове

Ветеринарният доктор извършва и посещение по домовете при необходимост.

КОНТАКТИ

Д-р Атакан Ахмедов Татарлъ – Ветеринарен лекар – с. Въбел
Адрес: с.Въбел
Тел.: 0878 209375