Д-р Ася Чангалова – акушер-гинеколог гр. Смолян

Published by burn on

Д-р Ася Чангалова има специалност по акушерство и гинекология, допълнителни медицински квалификации по: оперативна гинекология; ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията; безплодие в семейството и семейно планиране. Тя непрекъснато повишава квалификацията си, участва в курсове и семинари, следи новостите в медицината. Медицинския персонал е обучен и висококвалифициран в областта на акушерството и гинекологията.

КОНТАКТИ

Д-р Ася Чангалова – акушер-гинеколог гр. Смолян
Адрес: Смолян, бул България №2 - АГ Поликлиника Кабинет No 11
Тел.: 0888608772,030165750