Д-р Апостол Георгиев – Гастроентеролог – гр. Пловдив

Published by burn on

Д-р Апостол Георгиев е гастроентеролог, практикуващ на територията на гр. Пловдив.

Настояща месторабота е МБАЛ “Медлайн клиник” – Гастроентерологично отделение

Образование – Средно образование 1972-1975г Гимназия”Г.Димитров” Пловдив

Висше образование – Висш Медицински институт “Ив.П.Павлов”Пловдив -1975-1981г

Специализация – 1986г-3мес специализация по Вътр.болести във Висш Медиц.институт-Пловдив

– 1986 – Специалист по вътрешни болести
– 1986 – 2 мес. специализация по гастроинтестинална ендоскопия в Медицинска академия София – 1987г-4 мес специализация по гастроентерология в Медицинскаска академия София
– 1988г – Специалист по Гастроентерология
– 2004г – 1мес специализация по интервенционална и доплер ехография в Университетска болница”Царица Йоана” – София

Професионални умения

– Абдоминална ехография от 1983г-сертификат за I-II и III ниво
– Гастроинтестинална ендоскопия-диагностична и терапевтична от 1986г-сертификат за I и II ниво
– Работа с Nd-YAG laser в гастроинтестиналната ендоскопия от 1990г
– Високочестотна термоаблация на чернодробни тумори от 2005г
– Капсулна ендоскопия- от 2008г

Професионална кариера

– 1981-1986г – ординатор в Гастроентерологично отделение Окръжна болница Сливен
– 1986-1990г – ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ”Пловдив”
– 1990- 2004г – старши ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ”Пловдив”
– от 2004г – до2010г завеждащ Гастроентерологично отделение МБАЛ”Пловдив”
– от януари 2010г – завеждащ Гастроентерологично отделение в МБАЛ”Медлайн клиник” Пловдив

КОНТАКТИ

Д-р Апостол Георгиев – Гастроентеролог – гр. Пловдив
Адрес: Пловдив ул Филип Македонски 37
Тел.: 0888442317