Д-р Антон Елкин – Специалист по обща и съдова хирургия – гр.Стара Загора

Published by burn on

Д-р Антон Елкин е специалист по обща и съдова хирургия.

Завършил Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора със степен Mагистър по медицина през 2003 година.

Проведена специализация по обща хирургия 2004-2008 година и по Съдова хирургия. От 2011 година е републикански консултант по съдова хирургия.

Преведени следдипломни квалификационни курсове в:

-Асизи, Италия /2009г./;

-Цюрих, Швейцария/2010г./;

-Рим, Италия/2011г./;

-Александруполис, Гърция/2012г./

-The LEIPZIG INTERVENTIONAL COURSE, Лайпциг, Германия/2013, 2014г./

-17th European Vascular Course /2013г./, 18th European Vascular Course, Маастрихт. Холандия/2014г./

Продобита следдипломна специализация по Здравен мениджмънт от Стопанска Академия Д.А.Ценов гр.Свищов.

Лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД /2005-2013г./ година.

От 2013г. Лекар в Отделение по съдова хирургия, МБАЛ Св.Иван Рилски – Стара Загора.

Редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия – European Society for Vascular Surgery (ESVS).

Съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия през 2009 година.

Продобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.

Участие в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.

Презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.

Професионална насоченост

1. Амбулаторни дейности:

Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми – Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система. Лечение на хронични труднозарастващи рани – атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси..Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

2. Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия:

Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – „байпас” операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.Венозна реконструктивна хирургия. Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа – артерио-венозни фистули(ФАВИ)Имплантация на съдови протези за хемодиализа.

Минимално инвазивни „безкръвни” оперативни процедури на артериална и венозна система:

Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.Криоаблация на варикозни вени.Реплантация на крайници при травматични ампутации.

3. Научни интереси:

Мултимодална терапия на хроничната болка.Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и прифилактика на рецидивите им.

Дейности

♦ Инструментална диагностика – доплер сонография (ДСГ), ултразвуков доплер (УЗД) и цветен доплер на заболявания на венозната, артериалната и лимфната система.

♦ Лечение на остри и хронични заболявания на венозната, артериалната и лимфната система.

♦ Медикаментозно и оперативно лечение на съдови заболявания.

♦ Лечение на хронични, труднозаздравяващи рани.

♦ Минимално инвазивни и ендоваскуларни (поставяне на стентове) процедури при артери­ални и венозни заболявания.

♦ Безкръвно лечение на разширени вени – Лазерна аблация (ЕВЛА) и склеротерапия. Съвременно лечение на болест на Бюргер и синдром на Рейно.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

МБАЛ Св. Иван Рилски Парк – отделение по съдова хирургия

адрес: област Стара Загора, град Стара Загора, ул. Дунав 1, над стадион Берое, парк Аязмо

Понеделник – 07:30 – 13:30

Вторник – 07:30 – 13:30

Сряда – 07:30 – 13:30

Четвъртък – 07:30 – 13:30

Петък – 07:30 – 13:30

Платен прием и по здравна каса

МЦ Трета поликлиника – кабинет съдова хирургия

адрес: област Стара Загора, град Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 86

Понеделник – 14:30 – 16:30

Петък – 14:30 – 16:30

Платен прием и по здравна каса

МЦ Мазалат – кабинет по съдова хирургия

адрес: област Стара Загора, град Казанлък, ул. л. Кабакчиев 4

Вторник – 15:00 – 18:00

Четвъртък – 15:00 – 18:00

Платен прием

Контакти

Адрес на Д-р Антон Елкин – Специалист съдов хирург – Стара Загора гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 84/86

Телефони 0896 113 772

Email dr_elkin@yahoo.com


Д-р Антон Елкин