Д-р Антон Елкин – Обща и съдова хирургия – гр. Стара Загора

Published by burn on

Д-р АНТОН ЕЛКИН извършва инструментална диагностика – доплер сонография (ДСГ), ултразвуков доплер (УЗД) и цветен доплер на заболявания на венозната, артериалната и лимфната система, лечение на остри и хронични заболявания на венозната, артериалната и лимфната система, медикаментозно и оперативно лечение на съдови заболявания и минимално инвазивни и ендоваскуларни (поставяне на стентове) процедури при артериални и венозни заболявания.

Минималноинвазивни безкръвни оперативни процедури на артериална и венозна система:

Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.
Криоаблация на варикозни вени.
Склеротерапия на варикозни вени.
Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – байпас операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.
Венозна реконструктивна хирургия.
Лечение на хронични труднозарастващи рани.
Професионалната му насоченост е ориентирана в следните дейности:
Амбулаторни дейности
Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми – Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система.
Лечение на хронични, труднозарастващи рани – атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси.
Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия:

Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – байпас операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.
Венозна реконструктивна хирургия.
Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа – артерио-венозни фистули(ФАВИ)
Имплантация на съдови протези за хемодиализа.
Минимално инвазивни безкръвни оперативни процедури на артериална и венозна система:
Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.
Криоаблация на варикозни вени.
Реплантация на крайници при травматични ампутации.

Научни интереси:

Мултимодална терапия на хроничната болка.
Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.
Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и прифилактика на рецидивите им.

Биография на Д-р Антон Елкин

Доктор АНТОН ЕЛКИН завършва през 2003 година степен магистър по медицина в Медицинскии Факултет на Тракийски Университет Стара.
През 2004 – 2008 година той провежда своята специализация по обща хирургия.
Придобива следдипломна специализация по Здравен мениджмънт от Стопанска Академия Д.А.Ценов гр.Свищов.
Доктор ЕЛКИН работи като лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД от 2005година. Тук тои провежда своята специализация по съдова хирургия и придобива през 2011 г. специалност “Съдова хирургия.
Той е редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия – European Society for Vascular Surgery (ESVS).
През 2009 година става съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия.
Доктор АНТОН ЕЛКИН има придобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.
Участва в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.
Провежда презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.

 

КОНТАКТИ
Град: Стара Загора
МБАЛ Тракия, Стара Загора
Тел: +359 896 113 772
E-mail: dr_elkin@yahoo.com
Website: http://www.mc-sano.net/

 

[google-map-v3 shortcodeid=”TO_BE_GENERATED” width=”98%” height=”350″ zoom=”17″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” enablegeolocationmarker=”false” enablemarkerclustering=”false” addmarkermashup=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”МБАЛ Тракия, Стара Загора{}medicine.png{}Д-р Антон Елкин” bubbleautopan=”true” distanceunits=”miles” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]