Д-р Анни Мерджанова – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Анни Мерджанова е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ в град София.

Работи с деца и възрастни.

Кабинетът на д-р Мерджанова има договор с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Общо стоматологично лечение
– Терапия
– Профилактика

КОНТАКТИ

Д-р Анни Мерджанова – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Траян Танев 22
Тел.: 0889 232601