ITS | Здравен портал

Д-р Ангел Йорданов – Акушер-гинеколог гр. Плевен

Д-р Ангел Йорданов е специалист по акушерство и гинекология.

Практикува в МЦ “Екзакта Медика” в град Плевен и в МЦ “Медиана” в град Павликени.

Образование:
2003 г. – висше медицинско образование, МУ, гр. София

Специалности:
2009 г. – придобита специалност по «Акушерство и гинекология»
Академична позиция:
асистент в катедра „Акушерски грижи”, МУ-Плевен
Специализирани курсове:
„Колпоскопия”, МУ – Плевен, 2009г.
„Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, МУ– София, 2009 г.
„Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” I-во ниво, МУ Плевен – 2009 год.
„Оперативна лапароскопия в гинекологията” II-ро ниво, МУ- Плевен, 2010 год.
“Съвременни насоки при образнатадиагностика и лечението на заболяванията на млеяната жлеза” –СБАЛО, 2007г.

Професионални и научни интереси:
– Лапароскопска гинекологична хирургия
– Съвременно хирургично лечение на злокачествените забоявания на женската полова система
– Рак на вулвата
– Оперативна гинекология

Членство в научни организации:
Българско дружество по акушерство и гинекология
Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ)
Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ).

КОНТАКТИ

Д-р Ангел Йорданов – Акушер-гинеколог гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Георги Бенковски 75
Адрес: гр. Павликени, ул. Васил Петлешков 2
Тел.: 064/ 885555; 0610/ 55550
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!