Д-р Ангелина Въжарова – Доплерова сонография гр. Варна

Published by burn on

Д-р Ангелина Въжарова е невролог от Варна, който предлага ултразвукова доплерова сонография. Доктор Ангелина Въжарова е специалист с дългогодишен опит в областта.  Д-р Ангелина Въжарова работи в ДКЦ Чайка – Курортна поликлиника.

Д-р Въжарова е член на Българско дружество по неврология.

 

 

Доктор Ангелина Въжарова предлага:

  • Преглед на специалист и експертиза за временна нетрудоспособност.
  • Специална част – вегетологично изследване, лумбална функция и блокада на периферен нерв.
  • Високо специализирани дейности – доплерова сонография, евокирани потенцияли.
ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

Ултразвуковата Допрелова сонография е най-използваната методика в клиничната практика. С нея се изследва хемодинамиката на кръвта /линейна скорост и посока на движение на еритроцитите/ в артериите и вените при нормални и патологични условия.

Ултразвуковите методи създадоха условия за:

– Развитието на профилактиката и лечението на исхемичните нарушения на мозъчното кръвообръщение

– Дадоха възможност за директна или индиректна интерпретация на състоянието на венозната система и периферните артериални съдове на ръцете и краката

Какви групи от болни подлежат на задължително ултразвуково изследване?:

1. Болни с рискови фактори за развитието на атеросклеротични промени на мозъчните артерии, като дългогодишна артериална хипертония, захарен диабет, хиперлипротеинемия.

2. Болни с асиптомна мозъчносъдова болест и преходни нарушения на мозъчното кръвообъщение

3. Болни с мозъчни инфаркти

4. Болни за които е необходим контрол при консервативно лечение на доказана съдова патология /било то артерии или вени/ или след оперативна интервенция.

КОНТАКТИ

Д-р Ангелина Въжарова – Доплерова сонография гр. Варна
Адрес: гр. Варна, кв. “Чайка”, ул. “Никола Вапцаров” № 2
Адрес: гр. Варна, ул. “Отец Паисий” № 4
Тел.: 052/ 786943; 052/ 786900; 052/ 302290; 052/ 602640; 0888890884