Д-р Анастас Чапкънов – Хирург – гр. Пловдив

Published by burn on

1992 Завършва висше образование в Медицински Университет Пловдив


Професионален опит:
1992-1995, Ординатор в Хирургично Отделение, Областен Онкологичен Диспансер-Пловдив.
1995 до 2013-Асистент в Клиника по Гръдна и Коремна Хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. От 2000-Главен асистент в Катедра Специална Хирургия – Медицински Университет Пловдив
От 2013 Началник на Клиниката по Гръдна Хирургия УМБАЛ „Каспела”- Пловдив

Специалности:

1997 Обща Хирургия
2000 Онкология
2003 Гръдна Хирургия

Членство в професионални организации:

Български Лекарски Съюз
Българско Хирургическо Дружество
Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
European Society of Thoracic Surgeons(ESTS), 2011-2013 Регент за България на ESTS
International Association for the Study of Lung Cancer(IASLC)

Професионални интереси:

Диагностика на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:
Оперативно лечение на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:
Миниинвазивни(безкръвни) анатомични белодробни резекции при тумори на бял дроб
Миниинвазивни(безкръвни) интервенции за диагностика на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:
Миниинвазивни(безкръвни) оперативни интервенции за лечение на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:
Лечение при пневмоторакс.
Лечение при плеврални изливи(събиране на течност около белия дроб)
Хирургично лечение на заболявания на хранопровода
Диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

КОНТАКТИ

Д-р Анастас Чапкънов – Хирург – гр. Пловдив
Адрес: УМБАЛ „Каспела”, гр. Пловдив, ул. „София” 64
Тел.: 0888312287, 032645997, 032645576 - вътр. 251, 253
Е-mail: