ITS | Здравен портал

Д-р Али Ахмед Бедран – Клинична лаборатория гр. София

Д-р Али Ахмед Бедран е специалист по Клинична лаборатория.

Практикува в Отделението по клинико-лабораторна медицина към Клиничния център по спешна медицина към МУ – София.

Клиничната лаборатория използва количествени и качествени методи на изследване за да осигури необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

КОНТАКТИ

Д-р Али Ахмед Бедран – Клинична лаборатория гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 02/ 9432577; 02/ 9432245
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!