ITS | Здравен портал

Доц. Снежинка Томова – Акушер-гинеколог гр. София

Доц. Томова е специалист по акушерство и гинекология. Специализирала се е в ехографските изследвания за аномалии и заболявания на плода по време на бременност.

Доц. Снежинка Томова за първи път в България въвежда ехографско изследване на сърцето преди раждане (фетална ехокардиография) за откриване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система при плода.

Успоредно с това извършва ехографско изследване на всички органи и системи преди раждането (фетална морфология) за откриване на вродени аномалии, придобити заболявания и индиректни белези за хромозомни и генетични заблявания.

Има повече от 23 годишен опит в тези дейности.

ДЕЙНОСТИ:

ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ

2D ехография на всички органи Ултразвуково изследване за откриване на всички аномалии

ФЕТАЛНА БИОМЕТРИЯ

Оценка развитието и хармоничност в растежа на плода

ДОПЛЕР НА СЪДОВЕТЕ

Определяне функциите на плацентата Характеристика на кръвотока в пъпните и маточни съдове

3D/4D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Получаване обемна информация за плода Откриване на външни малформации

ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

2D ултразвуково изследване за изключване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система

М МОД УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Оценка размерите и функциите на сърдечните структури

ДОПЛЕР УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Определяне кръвотока през клапите в съдовете Изключване на вродени сърдечни малформации ”.

ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ

Феталната морфология прдставлява ехографска оценка на всички органи и системи на плода. Оптималният брой изследвания са 3:
12-13 гестационна седмица в съчетание с ранен биохимичен скрининг
16-19 гестационна седмица в съчетание с късен биохимичен скрининг
19-40 гестационна седмица за оценка развитието на органите и системите

Феталната ехокардиография представлява ехографска оценка на феталното сърце и се извършва експертно от детски кардиолог, спциализиран в диагностиката на сърдечните заболявания преди раждането. Оптималният брой изследвания са 2:
17-23 гестационна седмица от бремеността
24-40 гестационна седмица от бремеността

12 – 13 гестационна седмица от бременността – фетална биометрия
Определяне риска за болестта на Даун
Изключване на големи малформации
Изключване аномалии на централната нервна система, костната, гастроинтестиналната и отделителната система

17 – 23 гестационна седмица от бременността
основно провеждане на фетална ехокардиография с 2D ултразвук, М мод ултразвук и Доплер ултразвук
фетална биометрия
Определяне индиректни белези за хромозомни аномалии
Изключване аномалии на всички органи и системи
Откриване на по-редки генетични заболявания
Оценка кръвообращението на плацентата, пъпните и маточни съдове

24 – 40 гестационна седмица от бременността
Основно фетална биометрия
Оценка в развитието на органите и системите
Проследяване на евентуално открити в по-ранни етапи аномалии
Оценка на функциите на плацентата и кръвотока в пъпните и маточни съдове

Най-съвременен ехографски апарат с възможност за Доплер, цветен Доплер и 3Д/4Д изследване на плода. Запис на принтер и DVD.

Ултразвуковото изследване на плода се затруднява при по-дебели коремни стени на бременната, при намалено количество или неравномерно разпределение на околоплоднта течност. Независимо от изброените затруднения при качеството на съвременните апарати то е достатъчно прецизно и информативно. Няма установен вреден ефект за плода при ултразвуковото изследване.

Фетална морфология

Възможности:
Оценява развитието на плода и хармоничността в растежа. Открива аномалии и заболявания в органите и системите, както и индиректни белези за хромозомни и генни заболявания. Определя конфигурацията и параметрите на кръвотока в пъпните и маточните съдове.

Недостатъци:
Необходими са повторни прегледи поради прогресиращото развитие на някои аномалии. Изисква се проследяване на откритите заболявания и регистрираните промените в кръвотока на пъпните и маточни съдове. Няма абсолютна сигурност при изключване наличието на някои хромозомни и генни заболявания.

Фетална ехокардиография

Взможности:
Установяване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система. Определя се видът на сърдечните аритмии.

Недостатъци:
Не могат да се установят малки междукамерни дефекти, прогресиращи клапни пороци и лекостепенни съдови аномалии. Не може да се предвиди дали ще се затворят естествените отвори на предсърдно и съдово ниво след раждането (форамен овале и дуктус артериозус). Налага се проследяване на сърдечните аритмии и миокардните заболявания на сърцето, леките и операбилните вродени сърдечни малформациии.

3Д/4Д ехографско изследване

Възможности:
Получаване на обемно изображение в реално време на плода с оценка на външните аномалии.

Недостатъци:
По-лош образ при дебели коремни стени на бременната, при много подвижен фетус, при по-малко количество или особено разпределение на околоплодните води и при голям плод.

КОНТАКТИ

Доц. Снежинка Томова – Акушер-гинеколог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Съвет на Европа 1 - Медицински център „Надежда”
Тел.: 02/ 423 79 79; 0887 606 830
Е-mail:
Web site: http://www.docenttomova.bg

error: Alert: Content is protected !!