Доц. Силвия Цветкова – Логопед и Психолог гр. Плевен

Published by burn on

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен.

Извършва консултативна и терапевтична дейност на деца, юноши и възрастни.

 

 

 

  • Консултира при проблеми в развитието и поведението, разстройства от аутистичния спектър, нарушение на говора, умствена изостаналост; нарушения на привързаността, когнитивното и социалното развитие
  • Консултира родители на деца с увреждания
  • Подпомага процеса на интеграция на деца с увреждания
  • Извършва психодиагностика  и оценка на училищната готовност
  • Прави логопедично оценяване, логопедично консултиране и терапия
  • Консултира и терапевтира с методи на транзакционния анализ
  • Използва стандартизирани и валидизирани методики за диагностика и проследяване на психическите и личностовите промени

Експертните оценки са валидни пред ТЕЛК и ДЕЛК.

Доц. Цветкова работи и с онкологично болни пациенти, слединсултни пациенти и с лица, които имат лични или професионални проблеми.

Според доц. Цветкова, ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адекватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.

За правилното развитие на децата е необходимо да се проследи възникването и обогатяването на речта. В случаите, когато речта закъснява, когато се развива и затвърдява като неясна, зле артикулирана и несъгласувана; когато се появяват периоди на повтаряне и затруднено стартиране на думи или фрази; когато детето бавно или не реагира на инструкция; когато преди училище му е трудно да „чуе” звук или разграничи звукове в дума и т.н., детето се нуждае от логопедична консултация и терапия.

Възрастните често се улавяме, че нещата, които ни се случват в живота имат известна повторяемост – при контактите и връзките, в работната среда, при решаването на възникнали проблеми; при отглеждането на децата; при справянето с предизвикателствата… Неосъзнато човек следва своя жизнен сценарий, затвърждава своите вярвания, въвлича или бива въвличан в психологически игри. Чрез  психологическото консултиране и терапия се открива възможност тези процеси да бъдат открити, осъзнавани и променени.

Направления: психология, логопедия, здравеопазване, образование.

КОНТАКТИ

Доц. Силвия Цветкова – Логопед и Психолог гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. "Св. Климент Охридски" 1
Тел.: 0887 517 167
Е-mail: