Доц. Марин Георгиев, дм – Уролог – гр. София

Published by burn on

Доц. Марин Георгиев, дм e специалист уролог, практикуващ н атериторията на гр. София.

Професионален опит

 • 2009 г. Доцент в Катедра по Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 2003 г. – 2009 г. Главен Аситент в Катедра Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 2001 г. – 2003 г. Старши Аситент в Катедра Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 1998 г. – 2001 г. Аситент в Катедра Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 1995 г. – 1998 г. Щатен ординатор в Катедра Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 1992 г. – 1995 г. Клиничен ординатор в Катедра Урология – Медицински Университет, гр. София
 • 1991 г. – 1992 г. Участъков терапевт

Научни публикации

Над 120 оригинални публикации в български издания; съавтор в 3 учебника, 2 ръководства и 2 монографии.

Над 20 публикации в международни научни издания: Европейско списание по Урология, Списанието на

Световната асоциация по Урология, Списанието на Английската Асоциация по Урология, Списаниет о на Японската асоциация по клинична Урология, Международното списание по Андрология, Китайското списание по патофизиология

Членство в съсловни организации и научни дружества

 • Председател на Българската Асоциация по минимално – инвазивна Урология
 • Секретар на БългарскотоУрологично Дружество
 • Заместник главен рдактор на списание УРОНЕТ –официален печатен орган на Българското Урологични Дружество
 • Член на Българската Асоциация по Урология
 • Член на Европейската Асоциация по Урология
 • Член на Световната Асоциация по Урология
 • Член на Американското Дружество по Ендоурология
 • Член на Американското Дружество по роботизирана Урология

Квалификационни курсове

 • 2013 Курс по робот асистиранa урология – Страсбург, Франция
 • 2011 Лапароскопски курс в Стасбург, Франция
 • 2008 Лапароскопски курс по Урология, Хайделберг, Германия
 • 2001 Стипендиант на Европейската Асоциация по Урология и Американската Асоциация по Урология избран за делегат и специализция в: Университети: Станфорд , Колумбия, Сан Франциско
 • 1999 Специализация в Катедра Урология, Университет Корнел , Ню Йорк, САЩ
 • 1996 Специализация в Катедра по Урология, Залцбург Австрия, като стипендиант на Австрийски Институт за Източна Европа
 • 1993 Специализация в Катедра Урология, Университет Кембридж, Англия

КОНТАКТИ

Доц. Марин Георгиев, дм – Уролог – гр. София
Адрес: гр.София, ул. Св. Георги Софийски 1
Адрес: София, ж.к. Овча купел 2, ул. Фридрих Грюнангер №2
Тел.: 029230385;