Доц. Красимир Генов – Невролог гр. София

Published by burn on

Доц. Красимир Генов е специалист по нервни болести.

Практикува във ВМА София, клиника „Неврология” при Катедра по неврология и неврохирургия.

Завършва висшето си образование във ВМИ – Варна. До 1991 г. работи като войскови лекар, след което спечелва конкурс за клинична ординатура по неврология при ВМА, София. През 1993 г. придобива специалност по неврология.

До 1999 г. е невролог към поликлиниката на ВМА. От 1999 г. до 2005 г. е началник на отделение в Клиниката по неврология на ВМА, а от 2005 г. досега е началник на клиниката.

През 2003 г. става магистър по здравен мениджмънт, а през 2004 защитава дисертация на тема „Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)”. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по неврология, а през 2008 става доцент.

Има над 120 научни публикации в български и чужди списания; автор е на 4 монографии и съавтор в учебни помагала и учебници. Главен изследовател на проучвания, свързани със съвременното лечение на болни с множествена склероза.

Председател е на Комисията за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка. Национален консултант по неврология към МЗ. Член е на Академичния съвет на ВМА. Хонорован преподавател в Нов български университет, департамент „Медикобиологически науки”.

КОНТАКТИ

Доц. Красимир Генов – Невролог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Г. Софийски 3
Адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут 59, ап. 1
Тел.: 02/ 9225914; 02/ 8512616