Доц. д-р Чайка Петрова – Детски ендокринолог гр. Плевен

Доц. д-р Чайка Петрова повече от 25 години е ръководител на Детския диабетен център към УМБАЛ – Плевен.В центъра се лекуват деца с диабет тип 1 от областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Враца.

Завършила е медицина в МА София през 1977год.
Придобила е специалност Детски болести през 1983 год. и Детска ендокринология и болести на обмяната – през 1998 год.

Преподавателска дейност – Лекции и упражнения със студенти МФ и ФОЗ (БЕО и АЕО), специализиращи лекари по Детски болести, Обща медицина, Спешна помощ и Медицински колеж;

Приема пациенти в Детския диабетен център към УМБАЛ – Плевен, също и в ДКЦ 3 – Плевен, жк. Сторгозия.

Академични позиции:
Доктор по научна специалност Педиатрия през 2001 год. с дисертационен труд на тема:  Количество и разпределение на мастната маса при затлъстяване в детска възраст и значението им за по-късните му усложнения;
Доцент – 2006 год.
Членство в научни и обществени организации:
♦ Член на ФС на МФ, МУ-Плевен;
♦ Комисия по финансиране на научно-изследователски проекти;
♦ Комисия за провеждане на държавен изпит за специалност по Детски болести и Детска ендокринология – МЗ;
♦ Републикански консултант по ДБ при спешни състояния за Централна северна България.
♦ Член на БПА
♦ Член на BNSPE
♦ Член на БДЕ
♦ Член на БДГЧ
♦ Член на СУ
Работно време
УМБАЛ Д-р Г. Странски, Детско диабетно отделение
гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8А, тел. 065 886 509
Прием по здравна каса
Понеделник – 07:00 – 13:00
Вторник – 07:00 – 13:00
Сряда – 07:00 – 13:00
Четвъртък – 07:00 – 13:00
Петък – 07:00 – 13:00ДКЦ 3 – гр. Плевен
жк. Сторгозия, тел.0887 349 154
Платен прием и по здравна каса
Понеделник – 14:00 – 17:00
Четвъртък – 14:00 – 17:00

КОНТАКТИ

Доц. д-р Чайка Петрова – Детски ендокринолог гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8А
Тел.: 064/ 886 509; 0887 349 154