Доц Д-р Цветан Любенов Тончев – Лицево-челюстен хирург гр. Варна

Published by burn on

Доц. д-р Цветан Тончев е роден на 20.06.1963 год. в гр. София. Завършил ВМИ – София през 1988 год. с отличен успех. Има две специалности: „Лицево-челюстна хирургия” и „Орална хирургия”.
1988 год. до 1990 год. – гр. Търговище ординатор-хирург
1990 год. до 1993 год. – гр. Варна ординатор-хирург
1993 год. до 2007 год. – ББАЛ гр. Варна към ВМА-София ординатор-хирург
2007 год. – основава и ръководи Клиника по Орална и лицево-челюстна хирургия при МБАЛ „Света Марина”
Магистър по “Здравен мениджмънт” – 2008 г.
2009 год. – избран за доцент от ВАК.
2010 год. – избран за Декан на Факултета по дентална медицина – Варна.
2012 год. Ръководител Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия.
Член  на Редакционната колегия на “Scripta Scientifica Medica” и „Международен бюлетин по оториноларингология”.

Допълнителни квалификации:
“Орална имплантология”
“Ортогнатична хирургия”
“Микроваскуларна хирургия”
“Бимаксиларна и краниофациална хирургия”
“Краниомаксилофациална хирургия” на АО

В момента Доц. д-р Цветан Любенов Точев е ръководител клиника по „Орална и Лицево-челюстна хирургия“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и катедра по „Орална и Лицево-челюстна хирургия“  при МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет по Дентална медицина.

В клиниката се извършват диагностика и оперативно лечение на всички видове заболявания в областта на главата и шията в домена на съвременната лицево-челюстна хирургия:
– Краниофациална хирургия (съвмвместно с Клиниката по неврохирургия)
Орбитална хирургия
–  Тънкоиглена аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията
− Гнойно-септична хирургия: възпалителни заболявания (абсцеси и флегмони) в областта на лицето и шията, остеомиелити, одонтогенни синуити, лимфаденити, екзацербирали кисти и други.
− Лицево-челюстна травматология: наранявания на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости.
− Лицево-челюстна онкология: онкологични заболявания в областта на устната кухина, лицето, главата, шията и челюстните кости.
− Заболявания “Вария” характерни само за лицево-челюстната област: заболявания на слюнчените жлези, лицевите нерви, долночелюстната става.
− Лицево-челюстна пластично-възстановителна, реконструктивна и хирургия: вродени и придобити дефекти, малформации и деформации в областта на лицето, главата, шията, челюстните кости, съзъбието.

Акценти в дейността са: Естетична и реконструктивна хирургия и онкология в областта на главата и шията; ортогнатична лицева хирургия; тежки травми в областта на лицевия скелет и меките тъкани. Лечение на бисфосфонатна остеонекроза на челюстните кости.

КОНТАКТИ

Доц Д-р Цветан Любенов Тончев – Лицево-челюстен хирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Клиника по орална и лицево-челюстна хирургия
Тел.: 052/ 677 200
Е-mail: