Доц. Д-р Стоян Ханджиев – Гастроентеролог гр. София

Published by burn on

Доктор Стоян Ханджиев е специалист гастроентеролог с дългогодишен опит в обаластта.

 

Доктор Ханджиев работи в областта на клинична гастроентерология и хепатология и е лицензиран експерт по Конвенционална ехография, Доплерова ехография, Инвазивна ехография.

Членства в научни дружества:

– Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)
– Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
– Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)
– Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)

Клинични интереси:

– Клинична и онкологична гастроентерология и хепатология
– Интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика и терапия на стомашно-чревният тракт, черен дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство
– Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания

ДЕЙНОСТ

Извършва перкутанни процедури под ехографски контрол в условия на локална и обща венозна анестезия:
– Биопсии на черен дроб;
– Дрениране на чернодробни и извънчернодробни абсцеси в корема;
– Контрастна ехография;
– Перкутанни холангиографии.
Локално лечение на първични и метастатични тумори на черния дроб с високочестотна термоаблационна техника.

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Стоян Ханджиев – Гастроентеролог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 66А
Тел.: 02/ 922 57 62; 02/ 922 58 67; 0888 807 637