Доц. Д-р Стефан Вълканов д.м. – Неврохирургия – гр. Стара Загора

Published by burn on

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”. Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

Доц. д-р Ст. Вълканов е преподавател по неврохирургия към към катедрата по “Хирургия, Неврохирургия и Урология” на Медицински Факултет на Тракийски Университет – Стара Загора. Има 15 годишен стаж по специалноста Неврохирургия и е автор и съавтор на над 40 научни публикации и доклади в международни и български списания и сборници. Изследователската му работа се състои в проучвания в областа на невроонкологията, невротравматизма, както и в съвместна работа по проучвания на колеги от всички катедри на факултета. През 2013г. защитава дисертация на тема “Транссулкусен микрохирургичен достъп при интрацеребрални лезии”. Като специалист неврохирург се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.

КОНТАКТИ

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, Неврохирург
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 2

МЦ Проф. Д-р Ст.Киркович, Неврохирург
Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович