ITS | Здравен портал

Доц. д-р Светла Стамболова – Психиатър гр. София

Доц. д-р Светла Стамболова е специалист по детско-юношеско психично здраве и един от водещите детско-юношески психиатри в България.

Извършва консултиране, съветване и лечение на деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства ,разстройства на психологичното развитие, тревожни разстройства, кризи на адаптацията в различните възрастови периоди, разстройства на настроението, психози, консултиране и съветване на родители във връзка с различни специфични ситуации при отглеждане на деца.

Образование: Висш Медицински Институт гр.София -специалност медицина. Има призната специалност по детска психиатрия. Кандидат е на медицинските науки

В продължение на 30 години е ръководила специализиранат клиника по детско-юношеска психиатрия в София.

Практикува в Медицински център за психично здраве-1

КОНТАКТИ

Доц. д-р Светла Стамболова – Психиатър гр. София
Адрес: гр. София, жк Красно серо, ул.Пчела 15
Тел.: 02/ 8561616; 0887616705

error: Alert: Content is protected !!