Доц. д-р Светла Божинова – Акушер-гинеколог гр. Плевен

Published by burn on

Доц. д-р Светла Божинова е специалист по акушерство и гинекология в гр. Плевен.
Завършва медицина във ВМИ -София, през 1969 г.

Доц. д-р Светла Божинова е един от основателите на катедра „Акушерство и гинекология“. През 1985 г. защитава кандидатска дисертация.
През 1994 г. е избрана за доцент и ръководител на Акушерска клиника, а след преструктуриране е началник на Клиника по рискова бременност.

Доц. д-р Светла Божинова има защитена дисертация на тема „ Проучване върху възможностите на някои съвременни методи за диагноза на антенаталния риск за плода при прееклампсия-еклампсия”.

Автор е на 3 монографии и съавтор в 1 чуждестранен и 2 български сборника по актуални проблеми в акушерството и гинекологията. Участва в национални и международни конгреси, споделяйки българския опит с научни доклади по перинатология, ехографска диагностика, хормонално лечение и друго.

Приемни часове в СБАЛАГ СВЕТА МАРИНА – Плевен :
вторник: 14 – 18ч.
сряда: от 12 – 14ч.
петък: 14 – 17ч.

Работи с НЗОК.

ДЕЙНОСТ

Работи главно по проблемите на високорисковата бременност, ръководене на раждането, ехографска диагностика на плода като извършва фетална морфология за исклучване на вродени малформации на плода.

Консултира и лекува бременни с неврологични (епилепсия, главоболие и други), сърдечно-съдови, ендокринни и други придружаващи бременността заболявания. Работи по проблемите на стерилитета и репродуктивното здраве, контрацепция и хормонолечение.
Консултира и лекува жени в климактериум и менопауза. Използва съвременни методи за прекъсване на бременност по желание и медицински показания.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Светла Божинова – Акушер-гинеколог – Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Гео Милев № 14
Тел.: 064 800 292
Моб.тел.: 0888 714 968
E-mail: svetlabojinova@abv.bg