Доц. Д-р Румен Попов д.м. – Неврохирург – гр.София

Published by burn on

Доц. Доктор Румен Попов e началник клиника по неврохирургия УМБАЛ “Царица София. Доктор Попов е специалист с дългогодишна практика в диагностиката и лечението на: травми на централната и периферната нервна система, мозъчни тумори, съдови заболявания на нервната система, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, малформации на нервната система и функционални заболявания.

Клиниката по неврохирургия УМБАЛ “Царица Йоанна” разполага с интензивно-реанимационно и операционно отделение. В клиниката към ИСУЛ в град София се извършва диагностика и лечение наdoc_Popov:тумори на периферната и централната нервна система, съдови заболявания на нервната система, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, малоформации на централната нервна система, функционални заболявания на централната нервна система. В клиниката се работи с модерна апаратура за безопасно провеждане на всяка оперативна интервенция.

 

Доц. Д-р Румен Попов извършва също така и диагностика и лечение на заболявания на периферната нервна система като: дископатии, плексити, полиневропатии, радикулити и други заболявания.

ЛЕЧЕНИЕ
 • Травми на централната и периферната нервна система
 • Тумори на главния и гръбначния мозък
 • Съдови заболявания на нервната система
 • Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб
 • Малформации на нервната система
 • Функционални заболявания
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
 • 198 – Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение
 • 199 – Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение
 • 200 – Краниотомии неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
 • 201 – Краниотомии неиндицирани от травма, по класически начин
 • 202 – Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
 • 203 – Хирургично лечение при травми на главата
 • 204 – Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
 • 205 – Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции
КОНТАКТИ

Доц. Д-р Румен Попов д.м. – неврохирург

Адрес: гр. София, ул. Бяло море №8 (УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ)
Тел.: 02 943 21 57
Моб. тел.: 0898 31 34 39; 0879 44 03 21
E-mail: rvpopov@ abv.bg


Вижте по-голяма карта