Доц. д-р Румен Бостанджиев – Сексолог гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Румен Бостанджиев – Сексолог – психотерапевт София

Доцент доктор Бостанджиев завършва медицина в Медицинска академия – София през 1983г. Специализира хуманистична психотерапия по програма на Американската психологична асоциация (1990 – 1994) в Прага и Братислава. Завършва международна квалификационна програма за психодрама терапевт и обучител, проведена от екипи на Морено института в гр. Юберлинген (Германия).
Специализира сексология в Холандия и Белгия през 1993г., а през 2007 – 2008 г. завършва първата Международна академия по сексуална медицина в Оксфорд, Лисабон и Рим.

Доц. др Румен Бостанджиев работи с лица и двойки, които имат предизвикателства в интимните си отношения и сексуалната изява като използва интегративна психотерапия, включваща диагностични и терапевтични методи от сексуалната медицина.

Основните области за практическо приложение на сексологичната компетентност са:

Консултативно- терапевтичната практика

В тази област се търсят възможности за по-пълно разбиране на предизвикателствата в интимвните отношения и сексуалната изява, които позволяват бързо, ефективно и трайно преодоляване на възникващите затрудненията и по-добро използване на блокираните възможности за развитие

Образование в областта на човешките отношения и сексуалността

Усилията в тази насока са фокусирани върху разбиране на психосексуалното развитие в детската и юношеската възраст и създаване на оптимални възможности за развитие на социална и емоционална компетентност в сексуалните отношения, подготовката за семеен живот и родителство.

Професионална квалификация

Човешката сексуалност е обект на професионален интерес от страна на различни специалисти. Бурното развитие на сексогията създава предпоставки за постоянно подобряване на професионалната квалификация и опит както на лекари, психотерапевти и консултанти, така и на педагози, социални работници и други експерти. Това е причина професионалната ни активност да е насочена и в областта на университетското, следдипломното и специализиращото обучение.

ДЕЙНОСТИ

Сексуални проблеми:

Професионална помощ:

Квалификации:

Осъществяване на онлайн Консултация

КОНТАКТИ

Доц. д-р Румен Бостанджиев – сексолог – bostandjiev.eu

Адрес: гр. София, бул. Дойран №9, вх. Б, ет. 7 (Институт “Интеракт”)
Тел.: 02 958 49 25
Моб. тел.: 0888 924 369
E-mail sexology.bostandjiev@gmail.com

Адрес: гр. Бургас, ул. Христо Ботев 7 (Институт за развитието на човешките отношения “Компас”)