Доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. – Пластична и естетична хирургия – гр. Варна

Published by burn on

Доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. – Пластична и естетична хирургия гр. Варна

Биография

Доц. д-р Пламен Костов Недев д.м. е роден на 28.07.1959г. в гр. Айтос обл. Бургас.

Образование:

Висше МУ- Варна 1985г, а от 1986 асистент по УНГ болести при МУ и Клиника по УНГ болести – Варна.

Специалност по УНГ болести – 1990г.

Дисертация: Хирургично лечение на затрудненото носно дишане дължащо се на девиирана носна преграда. София. 2003г.

Научно звание: Доцент по УНГ болести – 2009г.

Курсове на обучение:

  1. Курс по микроларингохирургия – ВМИ Пловдив Проф Дончев
  2. Основен курс по УНГ болести – ВМИ София Проф Георгиев
  3. Специализация в клиника „Хигия” – Германия Prof. C. Betow 1994 – 1995г
  4. Курс Ендоскопска хирургия на околоносните кухини, Тюбинген Prof. Zener
  5. Специализация в Университетскa клиника Inselspital Швейцария Prof. Hausler
  6. Implantierbare Horgerate. Uniklinik fur Hals-Nasen und Ohrenkrankhaiten, Universitatspital Bern. Prof R. Hausler, Dr.sc.techn. M. Kompis
  1. 1st Balkan postgraduate course of Otorhinolaryngologic allergy. Пловдив. Проф. Т. Карчев
  2. Функционална  ендоскопска хирургия на околоносните кухини. Ръководител Prof. B.Lippert, Маинц, Германия Варна.
  3. Остеосинтеза на лицевите кости.Ръководител Doc.G.GODBERSEN
  4. Въведение в хирургията на средното ухо. Проф. Dazert St.Bochum. Germany M.

Участия в конгреси и конференции – 60

Области на интерес в хирургична и научна дейност – функционални и пластични операции на носа, санираща и слухоподобряваща хирургия на ухо.

Публикации

Участия в учебници и монографии – 4 (от които 2 самостоятелни)
Научни публикации в списания – 50
Рационализации – 1
Цитирания – 20

Член на

​Българско дружество по оториноларингология, Българско сдружение по ринология, Българско дружество по пластична и естетична хирургия, Берлинско дружество на оториноларинголозите, Ню Йоркска Академия на Науките, БЛС

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Варна, ул. “Алеко Константинов” № 3-5
Телефон: 052 600126; 052 600125 (ХБ “Проф. Темелков”); 0898 664166