Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов – Хирург – гр. Варна

Published by burn on

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов е специалист по хирургия.

Началник Клиника по кардиохирургия със специалност кардиохирургия и обща хирургия към УМБАЛ “Света Марина” в град Варна.

От юни 2005 до момента – УМБАЛ „Св. Марина”- Варна, Началник на Клиниката по кардиохирургия от месец април 2008 г. с основни дейности и отговорности:

– Организация и ежедневен контрол за работата в кардиохирургия, включително ежедневни визитации в направление/отделение интензивно лечение, седмични визитации в цялото отделение, консултиране на лежащо болни в МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, както и амбулаторни пациенти при необходимост или тяхно желание.

– Оперативна дейност в целия обем на кардиохирургията при възрастни пациенти – около 300 операции на открито сърце годишно.

– Участие на кардио – хирургични колегиуми с кардиолозите от кардиологичните клиники на болницата, поддържане на връзка и обсъждане на пациенти с кардиолози от гр. Варна и от Североизточна България.

– Обучаване на специализанти, стажанти и мед. специалисти. Ръководене на кръжок по кардиохирургия към МУ „Проф. Д-р П. Стоянов“ гр. Варна.

– Изнасяне на лекции по кардиохирургия пред студенти.

– Осигурява разположение за спешни оперативни интервенции в извънработно време.

2002 г. – 2005 г. кардиохирург в Chest diseases hospital, Kuwait

2000 г. – 2002 г. кардиохирург в програма за специализация към медицински факултет на Истанбулския университет, Истанбул, Турция.

1999 г. – 2000 г. 4 месеца специализация по кардиохирургия Texas heart institute, Houston,Texas,USA.

1999 г. – 2000 г. ординатор кардиохирург в клиника по кардиохирургия към Национална кардиологична болница, София.

1991 г. – 1999 г. асистент по кардиохирургия към клиника по сърдечна хирургия, клинична болница „Лозенец”, София.

1989 г. – 1991 г. ординатор хирург към 2-ра хирургическа клиника на институт „Пирогов”, София.

1985 г. – 1988 г. лекар в гр. Стара Загора.

1984 г. – 1985 г. интернатура по хирургия към катедрата по хирурия на ВВМИ, София.

Образование:

1978 г. – 1984 г. Медицинска академия гр. София, факултет Медицина.

1993 г. – Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност. Призната специалност Хирургия.

2000 г. – Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност по кардиохирургия. Правоспособен кардиохирург с експертно ниво на компетентност и умения в областта на кардиохирургията при възрастни пациенти.

Членство:

– Българско дружество по кардиология и Съсловно сдружение по кардиостимулацияи електрофизиология 2011 г. – Българско научно дружество по кардиохирургия (в управителния съвет)

2010 г. – Българско асоциация по гръдна и сърдечно – съдова хирургия

2008 г.– Асоциация сърце-бял дроб

2008 г. – Society of Thoracic Surgeons (USA)

2000 г. – Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society (USA)

1998 г. – European Association for Thoracic and Cardio-vascular Surgery.

Сфери на интереси в кардиохирургията: клапно – съхраняващи и реконструктивни операции на митрална и аортна клапа, минимално – инвазивна хирургия, ОРСАВ (аорто-коронарни байпас операции на биещо сърце), артериална еваскуларизация и други.

Извършва около 300 сърдечни операции годишно. По-голямата част от интервенциите са аорто-коронарен байпас, като 15% са извършени на биещо сърце. Останалите случаи са: клапна хирургия, хирургия на възходящата аорта и дъга на аортата, междупредсърдни дефекти, сърдечни тумори, подпомагащи сърцето системи – IABP.

Обучава студенти по медицина и специализанти по кардиохирургия, кардиология, гръдна и съдова хирургия по време на модулите им по кардиохирургия.

Участва във всички научни прояви на клиниката, болницата, Българска асоциация по сърдечна съдова и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов – Хирург – гр. Варна
Адрес: Варна бул Христо Смирненски 1
Тел.: 052/978692