доц. д-р Петя Минева дм – невролог – гр. Стара Загора

Published by burn on

Доцент доктор Петя Минева, дм

Специалист по нервни болести, ултразвукова Доплерова диагностика на нервната система, клинична невропсихологияи медицина на съня (диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея).

Частен неврологичен кабинет

Ул. «Захари Княжески» 21, Стара Загора

Провежда следните високоспециализирани диагностични изследвания:

Има богат клиничен опит в диагностицирането, лечението, профилактиката и рехабилитацията на мозъчносъдовите заболявания (исхемични и хеморагични инсулти), различните видове главоболие, нарушенията на съня (включително обструктивна сънна апнея), епилепсията, заболяванията на периферната нервна система (дискови хернии, полиневропатии и др.), двигателните нарушения (болест на Паркинсон, тремори и др.) и множествената склероза.

Член е на Българското дружество по неврология и на ръководството на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

Член е на държавна изпитна комисия за специалност по „Нервни болести” в Мецински университет, гр. София.

Има над 80 публикации в наши и чужди специализирани научни списания с висок импакт фактор. Нейни научни трудове са цитирани в авторитетни международни издания, по дискусионни въпроси в медицинската наука и практика.

Била е ръководител и участник в няколко научни проекта на МОН и републикански консултант по неврология.

Била е стипендиант на „Отворено общество” и Европейската федерация на неврологичните дружества.

В последните 15 години ежегодно участва в национални и в международни конгреси и конференции в Европа и САЩ, където нейни научни съобщения са награждавани.

Носител е на наградата за най-добър научен труд на млад учен за 2001 г. на Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти“ и на Осмия нацоинален конгрес по неврология.

Провежда ежегодно курсове за повишаване на квалификацията си в САЩ и Европа.

Кратки биографични данни

 • Завършва магистратура по медицина във Висш медицински институт, Стара Загора през 1989г.
 • От 1989 г. до 1996 г. е работила в специализирано неврологично отделение за рехабилитация на болни, преживели мозъчни инсулти и други тежки неврологични заболявания в Дом за хора с увреждания, гр. Стара Загора.
 • Придобива специалност по нервни болести в Медицински университет, София през 1996 г.
 • През 1996 г. започва работа в университетската болница в гр. Стара Загора
 • Академичната й кариера започва през 1996 г. в Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора през 1996 г.
 • От 2003 г. до 2006 г. е свободен докторант на Медицински университет, Медицински факултет, Катедра по неврология, гр. София.
 • Защитава успешно образователна и научна степен „Доктор” през 2006 г. с дисертационен труд на тема: “Проучване на разпространението, динамиката и клиничната значимост на асимптомните каротисни стенози с дуплекс скениране”.
 • Избрана е за доцент в Медицински колеж, Университет «Проф. Асен Златаров», гр. Бургас през 2010 г.
 • През 2011 г. е избрана за доцент и в Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.
 • Член е на факултетния съвет на Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора от 2010 г.
 • Провежда пълен лекционен и практически курс по неврология в 6 медицински специалности в Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора и в Университет «Проф. Асен Златаров», гр. Бургас.
 • Специализирала е неврология в WeillMedicalCollege,CornelUniversity, Ню Йорк, САЩ, Залцбург и Виена, Австрия, със стипендии от „Отворено общество” и Европейската федерация на неврологичните дружества през 2001 г., 2002 г., 2004 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г.
 • Придобила е допълнителна професионална квалификация по „Ултразвукова диагностика на нервната система“ (2006 г.) и „Клинична невропсихология” в Медицински университет, гр. София и „Мениджмънт” в Стопанска академия „Д. Ценов” гр. Свищов (2008 г.).
 • През 2012 г. е провела е специализация по медицина на съня, диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея в Ню Йорк, САЩ.
 • Била е ръководител и участник в няколко научни проекта на МОН и републикански консултант по неврология.
 • Има повече от 80 научни публикации в областта на мозъчно-съдовите и по дискусионни въпроси в медицинската наука и практикав престижни международни и български научни списания с висок импакт фактор и монографии, цитирани в авторитетни международни издания.
 • Носител е на наградата за най-добър научен труд на млад учен за 2001 г. на Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти“ и на Осмия национален конгрес по неврология.
 • Владее писмено и говоримо английски и руски език.

 

КОНТАКТИ

доц. д-р Петя Минева дм – невролог – гр. Стара Загора
Адрес: Стара Загора, ул. Захарий Княжески 21
Тел.: 0887587361
Е-mail: