ITS | Здравен портал

Доц. д-р Пенка Стефанова – Детска хирургия гр. Пловдив

Доц. д-р Пенка Стефанова e ръководител на клиниката по детска хирургия към УМБАЛ “Свети Георги”.

Клиниката по Детска хирургия е първото в България специализирано детско хирургическо отделение. Разполага с 30 легла и с отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ) с 8 легла.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КФАЛИФИКАЦИЯ
 • 1972 – 1977 – Английска езикова гимназия – Пловдив
 • 1977 – 1983 – Медицински факултет, ВМИ – Пловдив (Диплом 007380)
 • 1989, май – Защитена специалност по Хирургия (Диплом 35039)
 • 1991, май – Защитена специалност по Детска хирургия (Диплом 37962)
 • 1995 – Защита на дисертация и придобита научна и образователна степен -“Доктор” (Диплом 24153)
 • 2009, април – Доцент по Детска хирургия – ( Диплома 25518 )
 • 2008, юни – защитена специалност – Европейски борд по Детска хирургия – UEMS
Професиална квалификация
 • Септември 1994 – Специализаия по Детска хирургия по линията на AAF – Salzburg – Cornell Seminars – Salzburg, Austria
 • 18-20 май, 1995 – 49 th International Course of ISAPS – Antalya, Turkey
 • септември, 1997 Международен следдипломен курс – “The best of ISAPS” – Paria, France
 • Януари, 1999 – Специлаизация по Детска пластична хирургия в Wake Forest University School of medicine, Winston Salem, NC,USA – prof. L.Argenta & prof. C. Turner
 • Февруари, 1999 – Специализация по Детска хирургия (Център за лечение На съдовите аномалии) – The Children’s Hospital of Philadelphia – CHOP, University of Pensylvania, USA – Prof. S. Azek & prof. Don laRossa
 • Март, 1999 – Цпециализация по Детска хирургия в Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA – prof. J. Mulliken & prof. Ziegler
 • Април, 1999 – Специализация по Детска хирургия – The Now York Hospital – Cornell Medical Center, New York, USA – Prof. M. Mininberg.
 • Май, 2001 – Специализация по Детска хирургия в University Hospital, Graz – Department of Pediatric surgery, Graz, Austria, prof. M. Hollwarth
 • Ноември, 2002 – Специализация в Центъра за лечение на съдовите аномалии (VAC) – Universite Catholique de Louvain, Bruxell, Belgium – prof. M. Vikkula & prof. L. Boon
 • Юни, 2004 Специализация по Детска хирургия – Universitats Klinikum – Freiburg, Germany – prof. K. Ruckauer
 • Юни, 2005 – Работна среща за поставяне на основите за съвместно Научно сътрудничество с Детска хирургия – Azienda Ospedaliera di Padova, Italy – prof. Pittoni & Dr. Cestrone.
ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
 • Октомври, 1983 – януари 1984 – лекар – ординатор; БМП – гр. Първомай
 • Януари 1984 – март 1989 – асистент в Катедрата по пропедевтика на Хирургическите болести, Клиника по Детска, Хирургия, ВМИ – Пловдив
 • Март 1989 – април 1994 – старши асистент в Катедрата по пропедевтика На хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
 • Април 1994 – март 2009 – главен асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
 • Април 2009 – ДОЦЕНТ по Детска хирургия
 • Ноември 2008 – Ръководител на Клиника по Детска хирургия
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
 • Участие в TEMPUS JET – 12480 – 97 “Development of Surgical Disciplines in Accordance with New Legislation”
 • “Molecular genetics of Vascular anomalies” (Cooperation Bulgarie et la Communautew Wallonie-Bruxelles) – 2001 – 2004 – 2005
 • “Scientific cooperation project” – Padua Medical University – Plovdiv Medical University – 2006
 • ERASM project – December, 2007 – Florence, Italy
 • ЕRASM project – June, 2008 – Napoli, Italy
 • ERASM project – September 2009 – Nantes, France
 • ERASM project – September 2010 – Dresden, Germany
 • ERASM project – June 2012 – Bursa, Turkey

Доц. Стефанова има 49 публикации в български и международни издания. Участие в две научни монографии. Над 100 научни съобщения на международни и национални конгреси и конференции.

Член е на:

 • Световната асоциация по Детска хирургия (WAPS)
 • Европейска асоциация по Детска хирургия (EAPS)
 • Българска асоциация по Детска хирургия
 • Българско Хирургическо дружество
 • Съюз на учените в България от 1998 г.
 • активен член на ISSVA ( International society for study of vascular anomalies)

КОНТАКТИ

Доц. д-р Пенка Стефанова – Детска хирургия гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 66
Тел.: 032/ 602 977; 0888 969 277
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!