Доц. д-р Нася Хаджиева – Микробиолог – гр. София

Доц. д-р Нася Хаджиева е специалист по клинична микробиология.

Проф. Нася Спартакова Хаджиева е родена в Пловдив през 1948 г.

Завършва Медицинския Университет в Пловдив през 1973 г.

През 1974 г. тя спечелва конкурс за Редовна аспирантура по Вирусология в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

През 1980 г. защитава успешно дисертационен труд и получава научната и образователна степен Кандидат на Медицинските Науки (К.М.Н.) Същата година започва работа като асистент-професор в Катедрата по Микробиология в Медицинския Университет – София.

През 1996 г. получава степен Доцент.

Проф. Нася Хаджиева е Завеждащ лаборатория по Микробиология и Вирусология в МБАЛ “Царица Иоанна” – София.

Имунотерапия срещу рака

КАТРАПС

КОНТАКТИ

Доц. д-р Нася Хаджиева – Микробиолог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Хан Крум 43
Тел.: 0886615724
Е-mail:
Web site: http://www.spartakhadjiev.com