Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м – невролог гр. Плевен

Published by burn on

Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., началник на Неврологична клиника УМБАЛ “Георги Странски” – Плевен.

Образование:

Среднообразование, Английскаезиковагимназия, Видин (1972г.– 1977г.)
Висше, магистър по медицина, Медицинскиуниверситет – Плевен (1977г.– 1983г.)
Специалност „Нервни болести” (1988г.)
Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” (2014г.)
Доктор по медицина (2012г.)

Професионално развитие:

1983г.-1984г.: Ординатор в І-ва Неврологична клиника, Катедра „Неврология и неврохирургия“, ВМИ гр. Плевен;
1984г.-2014г.: последователно асистент, старши асистент и главен асистент по неврология към Клиника по неврология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, гр.Плевен;
2014г.до момента –Началник наНеврологична клиника към УМБАЛ “Д-р Георги Странски”,гр. Плевен;

Специализации:

2013г.: Курс по Невропсихология, ХХІ Световен конгрес по неврология, Виена-2013г.;
2013г.: Курс по медицинско приложение на ботулинов токсин, ХХІ Световен конгрес по неврология, Виена-2013г.;
2012г.: Квалификационен курс «Актуални проблеми на андрагогиката и педагогиката», МУ гр. Плевен;
2002г.-2004г. Квалификационни курсове по ДСГ в УМБАЛ «Царица Йоанна», ВМА
София и УСБАЛНП «Св. Наум»;
1999г.: Курс по компютърна грамотност, Българо-Германски образователен център, гр. Плевен.

Научни интереси: Мозъчно-съдови заболявания, спешна и интензивна неврология, мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение, ранни диагностични и прогностични маркери в неврологията.

Членство в научни организации:
Член на Българското Дружество по Неврология;
Член на Българската Асоциация по Невросонология и Мозъчна хемодинамика;
Член на Европейското Дружество по Невросонология и Мозъчна хемодинамика;
Член на Световната асоциация по мозъчен инсулт;

Професионални ангажименти:

Призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система, МУ гр. Плевен (2008г.);
Ръководител на специализация на български и чуждестранни специализанти;
Лекционни курсове по нервни болести на студенти по медицина на български и английски език;

Научна продукция: Над 100 научни труда, между които участие в написване на учебник,над 50  публикации в престижни български и международни научни списания. Над 90 цитирания в престижни международни научни списания.

Езикова квалификация:

Английски език (TOEFL, 1996)
Руски език

 

 

КОНТАКТИ

ДКЦ – Плевен
ул. Георги Кочев 8 а
Плевен, ул. Георги Кочев 8 а
Прием: Платен НЗОК
Работно време
Понеделник – 14:00 – 17:00
Прием: Платен прием и по здравна каса
Вторник – 09:00 – 18:00
Прием: Платен прием и по здравна каса

УМБАЛ Д-р Г. Странски
Клиника по неврология
Плевен, ул. Георги Кочев 8 а
064 886 252
Прием: НЗОК
Работно време
Понеделник – 08:00 – 13:30
Прием: Платен прием и по здравна каса
Сряда – 08:00 – 13:30
Прием: Платен прием и по здравна каса
Четвъртък – 08:00 – 13:30
Прием: Платен прием и по здравна каса
Петък – 08:00 – 13:30
Прием: Платен прием и по здравна каса