Доц. Д-р Мая Минчева Константинова – Ендокринолог гр. София

Доц. Д-р Мая Константинова е специалист по детска ендокринология и болести на обмяната.
Член е на Националното сдружение по детска ендокринология.
Успешно лекува диабет.

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Мая Минчева Константинова – Ендокринолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. "Христо Станчев" 13
Тел.: 02/ 815 4241; 0878 805660