Доц. д-р Мария Попова – Акушер – гинеколог, София

Published by burn on

Завършва медицина във ВМИ-София през 1966 г. Работи като завеждащ Общинска здравна служба в с. Река Девня (1966-1969 г.). От 1969 до 1973 г. е ординатор в АГ комплекс на Окръжна болница – Варна. От 1973 до 1992 г. е научен сътрудник в Гинекологична клиника на Националния център по онкология (НОЦ). През 1989 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Приложение на хистероскопията в онкогинекологията”. През 1992 г. е избрана за старши научен сътрудник ІІ степен. От 1992 г. до днес е началник на Гинекологична клиника при V МБАЛ – София.

Има две признати медицински специалности: акушерство и гинекология (1974 г.) и онкология (1994 г.). Тя е първопроходец на хистероскопията в България. Първа въвежда лазерната хирургия (включително чрез ендоскопски достъп) в гинекологичната практика у нас. Всепризнат експерт е в областта на радикалната тазова хирургия. Нейната оперативна техника при най-сложните онкогинекологични казуси, включително тумори на матката, яйчниците, влагалището и вулвата в напреднал стадий, е еталон за най-доброто от съвременните тенденции в хирургичното лечение на страдащите от злокачествени заболявания жени.

От 20 г. преподава в НОЦ като лектор и ръководител на курсове за следдипломно обучение и като методичен ръководител по онкогинекология в национален мащаб. В V МБАЛ провежда курсове за индивидуално обучение на специалисти акушер-гинеколози.

Има над 150 научни труда, като две от разработките й са признати за изобретения, а пет – за рационализации. Участва с доклади в най-авторитетните международни и всички национални конгреси, симпозиуми и конференции. Главен организатор е на Европейския конгрес по гинекологична ендоскопия, проведен в България през 1990 г., както и на 14 Национални конференции по онкогинекология.

През 2002 г. по нейна инициатива се учредява Българската асоциация по онкогинекология (БАОГ), на която до 2006 г. е председател, а оттогава – почетен председател. Членува и в Европейското дружество по онкогинекология, Европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка, Българското дружество по акушерство и гинекология, Асоциацията по мено- и андропауза и други научни сдружения и професионално-съсловни организации.

През 1997 г. е удостоена с почетен знак „Български лекар” за висок професионализъм и морално-етични качества.

ДЕЙНОСТ

Д-р Мария Попова е признат експерт в областта на радикалната тазова хирургия. Нейната оперативна техника при най-сложните онкогинекологични казуси, включително тумори на матката, яйчниците, влагалището и вулвата в напреднал стадий, е еталон за най-доброто от съвременните тенденции в хирургичното лечение на страдащите от злокачествени заболявания жени.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Мария Попова – акушер – гинеколог
Адрес: гр. София, Ул. Дамян Груев № 6
Тел.: 02 8317 671
Моб. тел.: 0888 796 136
E-mail: doc.popova@abv.bg