Доц. д-р Малина Петкова – Ендокринолог гр. София

Published by burn on

Диагностика и лечение на ендокринни и метаболитни заболявания. Антиейджинг медицина и по-специално хормонозаместване с биоидентични хормонални препарати. Богат опит с използването на растежен хормон като възможност за превенция на стареенето при жени.

Университетско образование:

1. Медицински факултет, Медицинска Академия, София

2.УНСС, Магистър по Здравен мениджмънт, София

Специалности:

Вътрешни болести

Ендокринология и болести на обмяната

Социална медицина и здравен мениджмънт

Научни звания и степени:

Доктор- 2000 г

Доцент по ендокринология, Медицински Университет, гр. Плевен-2002 до момента

Работна биография:

1) Ординатор, Вътрешно отделение, гр. Дупница

2) Ординатор, Вътрешно поликлинично отделение, III ГОБ, София

3) Клиника по ендокринология, Медицински факултет, Медицинска Академия, София: асистент; младши асистент; главен асистент.

4) Православна катедрална поликлиника “ Св. Лука”, завеждащ диабетен център

5) ДКЦ “ Св. Лука”, Управител

6) ДКЦ “ Св. Лука”, специалист –ендокринолог в момента

7) Началник клиника по ендокринология, УМБАЛ, гр. Плевен

8) Началник Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ “ Св. Анна” София

9) УБ ” Лозенец” – в момента

Специализации в България:

1. ИСУЛ , София

Тема: Анестезиология и реанимация

2. Клиника по ендокринология, Медицински Университет, София,

Тема: Ехография на щитовидна жлеза

3. The development of Ethical Review in Bulgaria, European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP), Sofia

4. GSP and Clinical Trials in Bulgaria

Специализации в чужбина:

1. Университетска болница, Zagreb, Югославия

Тема: Компютърен контрол на захарния диабет чрез изкуствен ендокринен панкреас.

2. Диабетен Център “Steno”, Копенхаген, Дания

Тема: 1) практическа диабетология; 2) обучение на пациенти

3. Женева, Швейцария

Тема: Интерактивно обучение на пациенти със захарен диабет

4. Университетска болница, болница “Кралски колеж”, Лондон, Великобритания,

Тема: Лечение на диабетното стъпало

5. Университетска болница, Медицински университет, Тел Авив, Израел

Тема: Ендокринология

6. Brookwood International Academy of Healthcare Research

Тема: Добра клинична практика

7. 11 Курс за следдипломна квалификация на Европейската федерация на Ендокринните Дружества, Оксфорд, Англия

Тема: Клинична ендокринология

Участия в клинични изпитвания: повече от 25 клинични проучвания –фаза II, III и IV.

Членства в професионални организации в България:

Българско дружество по ендокринология

Българско дружество по хранене

Съюз на Българските научни дружества

Българска асоциация по затлъстяване

Българска Диабетна Асоциация

Членства в международни професионални организации:

Европейска Асоциация за изучаване на диабета

Европейска група по диабет и хранене, член на ръководството

Европейска група по обучение и диабет

Член на Управителния Борд на Diabetes International Research and Education Cooperative Team (DIRECT)

Членства в неправителствени организации:

Фондация “ Алма”, заместник председател

Научни публикации: 70 статии и обзори в наши и чуждестранни списания

УСЛУГИ

Диагностика и лечение на ендокринни и метаболитни заболявания. Антиейджинг медицина и по-специално хормонозаместване с биоидентични хормонални препарати. Богат опит с използването на растежен хормон като възможност за превенция на стареенето при жени.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Малина Петкова – Ендокринолог София

Адрес: гр. София, ул. Козяк 1 (УБ “Лозенец”)
Тел.: 02 960 73 75

Тел.: 02 960 73 75

Адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” 108 (ДКЦ “Св. Лука”)
Тел.: 02 943 45 26
Работно време: четвъртък 14:00 – 18:00ч.

Адрес: гр. София, ул.” Пиротска” 66 ( МЦ ” Пиротска”)
Моб. тел.: 0887 76 69 58