Доц. д-р Лилия Иванова Иванова – Вирусолог – гр. Варна

Доц. д-р Лилия Иванова е специалист по медицина.

Доцент е в Катедрата по микробиология и вирусология към Медицински университет – Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

От 2012 г. Доц. д-р Иванова е ръководител Катедра Микробиология и вирусология, Факултет Медицина, Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов”, Варна.

Биография
Родена на 30.08.1951 г. в гр. Попово, обл. Търговище. Завършва медицина във ВМИ –Варна през 1976 г. От 1978 г. е преподавател в Катедра „Микробиология и вирусология” – филиал гр. Добрич. От 1989 г. е главен асистент в МУ – Варна, Катедра „Микробиология и вирусология”. От 2002 г. работи като лекар – асистент и по-късно лекар-доцент в Лаборатория по клинична микробиология и вирусологи – УМБАЛ „Света Марина” – Варна.

През 1982 г. придобива специалност по Вирусология.

През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: „Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението на някои човешки херпесни вирусни инфекции в Североизточна България”.

От 2008 г. е доцент във Факултет дентална медицина, Катедра Медикобиологични науки, УНС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия на МУ „Проф.д-р П.Стоянов”- Варна.

От 2011 г. е доцент в МФ, Катедра „Микробиология и вирусология”, МУ „Проф.д-р П.Стоянов”- Варна.

От 2012 г. е ръководител Катедра Микробиология и вирусология, Факултет Медицина, Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов”, Варна.

Публикации
Научните интереси на доц. Иванова са в областта на разпространението и клиничната значимост на различни вирусни и бактериални инфекции – грипни, херпесни, хепатитни, микоплазмени, хламидийни и др. Има над 80 публикации и участия в научни форуми в България и чужбина.

Участва в мащабно проучване върху разпространението на парентерално предаваемите хепатитни вируси (НBV и HCV) и HIV във Варненски регион в рамките на програма „ИНТЕРРЕГ II”, спонсорирано от Европейския съюз.

Участва в авторски колектив на учебник по Клинична вирусология.

Член на
​Член на Асоциацията ма микробиолозите в България, СУБ и БЛС.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Лилия Иванова Иванова – Вирусолог – гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Брегалница 3 - РЗИ ет. 8
Тел.: 0889719396
Е-mail: